ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘTRZYNIE
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZOBOWIĄZANIE DO ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://mosir-ketrzyn.pl/
DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, ulica Kazimierza Wielkiego 12 A, 11-400 Kętrzyn, telefon 501794843, e-mail:  , adres strony: www.mosir-ketrzyn.pl
DATA PUBLIKACJI I OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI
1. Data publikacji strony internetowej: 2013-05-15
2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-21
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niezgodności:
1. Linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Nie ma dodatkowego zaznaczenia umożliwiającego ich rozpoznanie przez osoby nierozróżniające kolorów.
2. Elementy umożliwiające rozwinięcie menu nie zawierają opisu przeznaczonego dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami. 3. Niektóre fotografie nie posiadają opisów alternatywnych.
Wyłączenia:
1. Dokumenty opublikowane przed 23.09.2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
2. Materiały multimedialne zamieszczone na stronie przed 23.09.2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
3. Materiały i treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, zamieszczone
przed 23.09.2019 roku i nie poddane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI ORAZ METODA PRZYGOTOWANIA
1. Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-25
2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
2. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza Tab.
3. Na stronie kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
4. Graficzne przeglądarki internetowe oferują możliwość powiększenia lub pomniejszenia widoku wyświetlanej strony poprzez odpowiednią kombinację klawiszy.
Firefox, Chrome, Internet Explorer CTRL oraz + aby powiększyć widok, CTRL oraz – aby pomniejszyć widok. Opera, SHIFT oraz + aby powiększyć widok, SHIFT oraz – aby pomniejszyć widok.
DANE KONTAKTOWE, INFORMACJE ZWROTNE ORAZ INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY DOTYCZĄCEJ SKARG
 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosi się o kontakt na adres:  .
 2. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.
 3. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępniania informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji.
  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowanego przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.
 4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Ośrodek niezwłocznie poinformuje zgłaszającego żądanie o tym, kiedy realizacja będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Ośrodek może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 5. W przypadku, gdy Ośrodek odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę
  do Rzecznika Praw Obywatelskich za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt (punkt 2/4).
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie świadczy swoje usługi użytkownikom w następujących lokalizacjach:
 1. Biuro Ośrodka mieści się na terenie obiektu sportowego przy ulicy Szpitalnej 1 w Kętrzynie. Obiekt został wybudowany w 2010 roku. Należy do Gminy Miejskiej Kętrzyn. Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. Do obiektu prowadzą 2 wejścia, wejście od strony ulicy Szpitalnej 1 i ulicy Sportowej.
  Od ulicy Szpitalnej 1 przed wejściem do obiektu znajduje się parking z podjazdem dla wózków dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie są toalety dla osób niepełnosprawnych. Są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych. W pomieszczeniach administracyjnych nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 2. Kolejnym obiektem sportowym administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie jest obiekt sportowy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 A w Kętrzynie. Wybudowany został w 2004 roku, należy do Gminy Miejskiej Kętrzyn. Obiekt został przekazany w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.
  Do obiektu prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od strony ulicy Kazimierza Wielkiego 12A i wejście boczne od strony parkingu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12A.
  Oba wejścia posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem bocznym znajduje się parking z oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  W obiekcie znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 3. Stadion Miejski przy ulicy Bydgoskiej 20 został oddany do użytkowania w 2020 roku po gruntownej modernizacji. Obiekt jest oddany w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. Budynek stadionowy jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażony w windę, która pozwala dotrzeć do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku. Obiekt ten wyposażony w toalety dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 4. Następnym obiektem sportowym Ośrodka jest obiekt przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie. Kompleks rekreacyjny należy do Gminy Miejskiej Kętrzyn. W 2018 roku oddany do użytkowania i administrowania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. Ciągi pieszo-jezdne dostępne dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony w toalety dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do obiektu rekreacyjnego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
admin
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-04 11:01:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-04 11:01:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-04 11:17:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »